Diferentes modelos teóricos-terapéuticos en práctica sobre esta problemática